Za život u zajednici bez diskriminacije

Prenosimo dio atmosfere sa psiholoških sesija koje su dio projektnih aktivnosti projekta ,,Za život u zajednici bez diskriminacije”, podržanog od strane Ministarstva pravde i ljudskih i manjinskih prava staranja. Stručna saradnica udruženja iz oblasti psihoterapije navodi da kontinuiran rad i upornost daju željene rezultate u vidu napretka postojećeg stanja.

U sklopu redovnih projektnih aktivnosti su uključene i fizioterapeutske vježbe sa djecom koja imaju neku formu fizičkog invaliditeta. Shodno mogucnostima i mjerama protiv COVID virusa, vježbe se redovno održavaju uz poštovanje epidemioloških mjera. Kineziterapijske vježbe se sprovode individualnim pristupom, kao i jačanje i istezanje mišica, poboljšanje balansa…