Sprovedeno istraživanje o multinacionalnom, multikonfesionalnom i multietničkom ambijentu

NVU ,,Građanski aktivizam”  je u sklopu projekta ,,Crna Gora – bogatstvo različitosti” sprovelo istraživanje o multinacionalnom, multikonfesionalnom i multietničkom ambijentu na uzorku od 300 građana sa teritorije cijele Crne Gore. Projekat je podržan od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava

 

Rezultate ankete možete preuzeti putem linka https://gradjanskiaktivizam.me/dokumentacija/