Sprovedena edukacija i konsultacije djece, pripadnika i pripadnica RE populacije

Predstavnici NVU ,,Građanski aktivizam” su u sklopu aktivnosti na projektu ,,Reintegrišimo” sproveli edukacije i konsultacije sa 50 pripadnika i pripadnica RE populacije.

Prilikom edukacija i konsultacija korisnici i korisnice su se upoznali sa osnovim ljudskim pravima, pravima djece, sa odredjenim članovima Konvencije o pravima djeteta, pojavom diskriminacije, njenim pojavnim oblicima ali i mehanizmima zaštite od iste, sa zasebnim, pojedinačnim pravima poput: prava na rad, prava na obrazovanje, prava na zdravlje, prava na stanovanje…

Predstavnici našeg udruženja su korisnike i korisnice upoznali sa osnovnim pravima, koja su od neizmjernog značaja za život.

Kroz edukacije i konsultacije imalo se za cilj da se ovakvim pristupom omogući korisnicima da dobiju individualizovanu pažnju i podršku, što im može pomoći u savladavanju budućeg gradiva i povećati njihovu motivaciju za učenje i dalje obrazovanje.