Saopštenje: Razgovor sa autorkom emisije “Mali – veliki ljudi” Željkom Mirković

Sa zadovoljstvom vas obavještavamo o razgovoru koji su predstavnici NVU Građanski aktivizam imali sa istaknutom novinarkom i autorkom emisije “Mali – veliki ljudi”, i dobitnicom prve nagrade za istraživačku priču na konkursu za promociju kulture i jezika Roma, gospođom Željkom Mirković, zaposlenoj na televiziji sa nacionalnom frekvencijom  TV Nova.  Ovo posebno priznanje dodijeljeno je gospođi Mirković za njenu izvanrednu posvećenost promociji kulturne raznolikosti i jezika Roma u našoj zajednici.

Tokom ovog značajnog razgovora, gospođa Mirković je naglasila važnost načina na koji mediji predstavljaju osobe sa invaliditetom. Isto tako, istakla je da invaliditet ne bi trebao biti u prvom planu, već da se ima za cilj isticanje njihovih kvaliteta, talenata i vrijednosti koje donose u našem društvu.

Gospodja Mirković je posebno pohvalila emisiju “Mali – veliki ljudi” http://(https://youtu.be/cF2g–G3Mqc), koja je posvećena ovoj važnoj grupaciji lica i koja je podržana u medijskom pluralizmu, što je potvrđeno i nagradom koju je osvojila. Emisija je posvećena ljudima sa margine. Emisija “Mali – veliki ljudi” je značajna i inspirativna televizijska produkcija koja se emitovala na televiziji sa nacionalnom frekvencijom TV Nova. Ova jedinstvena emisija je bila posvećena pružanju glasa i platforme za pričanje priča o ljudima sa invaliditetom. Cilj emisije bio je promovisati njihove vrijednosti, kvalitete, talente i doprinos zajednici, a ne fokusirati se isključivo na njihov invaliditet.

Emisija “Mali – veliki ljudi” je pružila jedinstven pogled na živote osoba sa invaliditetom, ističući njihovu hrabrost, odlučnost i istrajnost u suočavanju sa životnim izazovima. Kroz brojne zanimljive priče, gledaoci su imali priliku upoznati se sa različitim životnim putanjama i uspjesima ovih izvanrednih pojedinaca.

Ova inovativna emisija je, pored toga što je pružala pozitivan i senzibilizirajući pristup prema osobama sa invaliditetom, takođe podržavala medijski pluralizam i raznolikost. Njena autentičnost i angažman gospođe Željke Mirković, koja je bila urednica i voditeljka emisije, doprinijeli su da ona postane jedan od omiljenih televizijskih programa kod publike.

Kroz “Mali – veliki ljudi”, TV Nova televizija je iskazala snažnu podršku i posvećenost razumijevanju i uvažavanju potreba i prava osoba sa invaliditetom u društvu. Emisija je postala istinski ambasador jednakosti, promovišući poruku da svaki pojedinac, bez obzira na eventualne fizičke ili mentalne izazove, zaslužuje šansu da iskaže svoj potencijal i ostvari svoje snove.

“Mali – veliki ljudi” je ostavila trajan utisak na gledaoce i postala važan korak ka stvaranju inkluzivnog medijskog prostora. Ova emisija podsjetila nas je da svaka osoba ima svoju priču vrijednu da je javnost čuje i da je važno cijeniti i poštovati različitost koja nas obogaćuje kao društvo.

Gospođa Mirković je takođe istakla značaj postojanja “bijele hronike” u medijima, koja bi se bavila pozitivnim i društvenim temama, pored crne hronike koja često dominira. Potrebno je da mediji budu obrazovani o ovoj važnoj temi, kao i da urednice i urednici prepoznaju važnost praćenja društvenih pitanja, kao što je ovaj aspekt života osoba sa invaliditetom. Nažalost, često se dešava da naslovi i sadržaj budu različiti, te da neprovjerene informacije budu plasirane javnosti.

NVU Građanski aktivizam poziva na dalje edukacije medija kako bismo osigurali tačno i senzibilizovano izveštavanje o osobama sa invaliditetom. Takođe, ističemo važnost stvaranja navike u društvu da se ove važne teme prate.

Ovaj razgovor je samo jedan korak u pravcu podizanja svijesti o važnosti uključivanja i razumijevanja osoba sa invaliditetom u našoj zajednici. NVU Građanski aktivizam ostaje posvećen promovisanju jednakosti, raznolikosti i inkluzije u našem društvu, a saradnja sa angažovanim i uspješnim novinarkama poput gospođe Željke Mirković samo produbljuje našu misiju.

NVU Građanski aktivizam izražava iskrenu zahvalnost na pruženoj prilici i posvećenosti koju je gospođa Mirković pokazala u promociji kulture i jezika Roma, kao i u podršci osobama sa invaliditetom. Njeno nesebično zalaganje u novinarstvu, posebno u osvrtu na važnost kako osobe sa invaliditetom trebaju biti predstavljene u medijima, predstavlja inspiraciju za sve nas.

Gospođa Mirković je svojim profesionalizmom, istraživačkim duhom i izvanrednim radom dokazala da je novinarstvo viši cilj, te da mediji imaju ključnu ulogu u oblikovanju našeg društva. Njena predanost donošenju pozitivnih promjena u našoj zajednici i uključivanje “običnih” ljudi u medijski prostor, koji često ostaju nevidljivi, ističe važnost etičkog izvještavanja i važnost praćenja društvenih tema.

NVU Građanski aktivizam ostaje duboko zahvalan gospođi Željki Mirković na njenom doprinosu u stvaranju boljeg društva, koje njeguje različitosti i promoviše inkluziju. Njeno delovanje nas inspiriše da se i dalje borimo za pravednije, raznolikije i obuhvatnije novinarstvo, koje će osnažiti sve nas i donijeti pozitivne promjene u našem okruženju.

Ponosni smo što smo imali priliku razgovarati sa takvom osobom i radujemo se daljoj saradnji i angažmanu na putu ostvarivanja naših zajedničkih ciljeva.