Saopštenje: Posjeta RTCG i razgovor sa urednicom informativnog programa RTCG Tatjanom Debeljević

 

 

U vezi sa zastupljenošću lica sa invaliditetom u medijima i poštovanjem prava manjinskih naroda u medijima, održan je značajan razgovor između predstavnika NVU “Gradjanski aktivizam” i gospođe Tatjane Debeljević, urednice informativnog programa RTCG, kako bi se zajedno istražile mogućnosti za poboljšanje ove oblasti. Nakon produktivnog razgovora, došlo se do nekoliko ključnih zaključaka koji će služiti kao temelj za budući rad i unapređenje situacije.

Jedan od ključnih aspekata koji je istaknut tokom razgovora jeste emitovanje posebne emisije posvećene licima sa invaliditetom na RTCG. Ovom inicijativom, RTCG želi afirmativno akciono djelovanje, fokusirano na pozitivne priče i promjene koje donose poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom. Osim toga, naglašena je potreba da se ne govori samo o negativnim aspektima, već i o pozitivnim promjenama i postignućima.

Takođe, tokom razgovora, istaknuta je važnost edukacija kako za medije, tako i za osobe sa invaliditetom i organizacije koje se bave njihovim pravima. RTCG je izrazio spremnost da podrži ovakve edukativne programe, kako bi se stvorila bolja saradnja i razumijevanje među svim akterima u medijskoj industriji.

Važno je napomenuti da se ovakvi procesi odvijaju postepeno, ali je jasno da postoji snažna volja da se unaprijedi zastupljenost lica sa invaliditetom u medijima. Kao zaključak, naglašeno je da individualni napori neće donijeti dugoročne pozitivne rezultate, već je jedino zajedničko djelovanje ključ za ispravljanje devijacija u društvu.

U svijetu gdje mediji sve više koriste društvene mreže kao izvor informacija, istaknuto je i značenje kritičkog razmišljanja i odgovornosti u vezi sa objavljivanjem sadržaja, posebno kada se radi o institucijama i drugim značajnim akterima u društvu.

Tokom razgovora govorilo se i o zastupljenosti i poštovanju prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, i u skladu sa postignutim zaključcima, mediji su izrazili spremnost da publikuju aktivnosti koje ostvaruju pripadnici manjinskih nacionalnih zajednica i sami manjinski narodi, ali se istovremeno ističe potreba za informisanjem medija kako bi se aktivnosti pravovremeno ispratile i adekvatno medijski predstavile.

Zaključeno je da su promjene uočene i da je napredak postignut. Istaknuta je važnost dalje obostrane saradnje, kontinuiranih edukacija i proaktivnog širenja vidika kako bi se ostvarili još značajniji pomaci ka inkluzivnom i raznolikom medijskom pejzažu.

Zahvaljujemo se RTCG-u i gospođi Tatjani Debeljević na posvećenosti ovom važnom pitanju i radujemo se budućim aktivnostima koje će unaprijediti zastupljenost lica sa invaliditetom u medijima i poštovanje prava manjinskih naroda.