Rezultati istraživanja o zapošljavanju pripadnika i pripadnica RE populacije  pod nazivom “Zapošljavanje Roma u Crnoj Gori: Trenutno stanje i perspektive”

Rezultati  istraživanja o zapošljavanju pripadnika i pripadnica RE populacije  pod nazivom “Zapošljavanje Roma u Crnoj Gori: Trenutno stanje i perspektive” , sprovedeno od strane NVU “Gradjanski aktivizam”.