Radna posjeta Romskom savjetu u susret Svjetskom danu Roma

NVU ,,Građanski aktivizam” je u sklopu aktivnosti na projektu ,,Crna Gora – bogatstvo različitosti” upriličilo  posjetu Romskom savjetu. Predstavnike naše organizacije je u susret Svjetskom danu Roma ugostio predsjednik Savjeta gospodin Mensur Šaljaj sa saradnicima.

Predstavnici Romskog savjeta su upoznali predstavnike naše organizacije sa poteškoćama RE populacije u procesu integracije u društvene tokove, sa osvrtom na ambijent podignutih međunacionalnih tenzija.

Pored očigledne etničke distance prema RE populaciji, konstatovani su problemi neuslovnog života, visok stepen odustajanja od školovanja prilikom prelaska iz osnovnog školovanja u srednje škole, nezaposlenost i nedovoljna politička participacija predstavnika RE populacije na nivoima odlučivanja.

Posjeta je iskorišćena za razmjenu iskustava u radu na polju prava manjinskih naroda i razvijanje dalje saradnje.

 

NVU ,,Građanski aktivizam” svim Romima/Romkinjama čestita Svjetski dan Roma i pruža punu podršku procesu integracije u društvene tokove.