Radna posjeta organizacijama NVO ,,Sistem” i NVO ,,Asistent”

Predstavnici NVU ,,Građanski aktivizam” su u sklopu aktivnosti na projektu ,,Crna Gora – bogatstvo različitosti” posjetili predstavnike upravnih odbora nevladinih organizacija ,,Asistent” i ,,Sistem”. Rezultat radne posjete je rezultirao razmjenom iskustava na realizaciji projekata koji u fokusu imaju prava manjinskih naroda, jačanjem saradnje organizacija.

 

Agenda posjete se odnosila na komentarisanje trenutnog momenta i položaja manjinskih naroda iz ugla podignutih nacionalnih tenzija, uz konstatovanje teškog položaja RE populacije koja je u kontinuitetu izložena diskriminaciji. Predstavnici NVO ,,Sistem” i NVO ,,Asistent” su usaglasili stavove sa predstavnicima koordinacionim timom NVU ,,Građanski aktivizam” da je Crna Gora u izazovnom momentu i poslali nedvosmislenu poruku da donosioci odluka, političke partije i civilni sektor posebno moraju uložiti dodatne napore u smjeru očuvanja građanskog bića.

Navedene organizacije su saglasne da budu dio mreže koja će vršiti praćenje stanja po pitanju položaja manjinskih prava i jedinstveno djelovati u slučaju detekcije bilo kakvih oblika diskriminacije, govora mržnje ili drugih negativnih pojava koje ugrožavaju suživot naroda u Crnoj Gori.