Radna posjeta Opštini Mojkovac

U okviru realizacije projekta “Osigurajmo jednakost”, podržanog od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, predstavnici nevladine organizacije Građanski aktivizam posjetili su opštinu Mojkovac sa ciljem promovisanja svijesti o jednakim mogućnostima za sve građane, posebno za osobe sa invaliditetom. Posjeta je realizovana kako bi se istakli značajni koraci koje Opština Mojkovac već preduzima u cilju osiguranja pristupačnosti i podrške za osobe sa invaliditetom.

Tokom posjete, istaknuto je da je od izuzetne važnosti kontinuirano raditi na podizanju svijesti i osiguranju pristupačnosti za sve građane. Poseban naglasak je stavljen na pristup osobama sa invaliditetom, kako bi im se omogućio neometan pristup ustanovama i javnim objektima.

Opština Mojkovac se istakla kao mala sredina sa izuzetno snažnim duhom zajedništva. Građani međusobno pružaju podršku, a osam osoba sa invaliditetom aktivno radi unutar opštinskih struktura. Posebno je istaknuta inicijativa koja je omogućila slabovidim osobama da se lakše orijentišu o rasporedu kancelarija, na ulazu u zgradi opštine.

Osim toga, predstavnici NVU Građanski aktivizam su primijetili da su planovi za dalji razvoj pristupačnosti već u toku. Opština Mojkovac će ubuduće organizovate radionice i podržava inicijative koje imaju za cilj unapređenje života osoba sa invaliditetom. Takodje raditi će se na interakaciji gradjana i opštine u cilju sveopšteg podizanja svijesti. Predstavnici opštine su istakli da je opština uvijek spremna da pruži svaku vrstu podrške aktivnostima koje su u vezi sa licima sa invaliditetom u skladu sa njihovim iskazanim zahtjevima i potrebama, što svakako omogućava širenje vidika i stvaranje mogućnosti za bolji život lica sa invaliditetom. Ovakav pristup treba sagledati kao odličan model za druge sredine. Predstavnici opštine Mojkovac ističu da je ključno saslušati potrebe osoba sa invaliditetom i preduzimati konkretne korake kako bi se njihove potrebe zadovoljile.

Ova posjeta je bila prilika da se podstakne saradnja i zajedničko djelovanje u cilju postizanja veće ravnopravnosti u društvu.

Predstavnici NVU Građanski aktivizam se zahvaljuju predstavnicima Opštine Mojkovac na srdačnom prijemu i isticanju spremnosti da nastave podržavati napore kako bi se osigurala jednakost za sve građane, bez obzira na njihove sposobnosti ili ograničenja.