Radna posjeta “NVO Crnogorski ženski lobi”

 

Predstavnici NVU ,,Građanski aktivizam” su u sklopu aktivnosti na projektu ,,Podrška-Rehabilitacija-Osnaživanje” obavili službenu komunikaciju i posjetu sa predstavnicima nevladine organizacije “Crnogorski ženski lobi”.

Prilikom posjete su razmijenjeni stavovi po pitanju jačanja međusobnih kapaciteta u oblasti razvoja znanja o mehanizmima sprječavanja nasilja i osnaživanja žrtvi nasilja kako u pravnom, tako i u ekonomskom, a prije svega u psihološkom smilu,  i efektuiranja projektnih ciljeva „Podrška-Rehabilitacija-Osnaživanje“, podržanog od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Predstavnici našeg udruženja su predstavnike NVO “Crnogorski ženski lobi”  upoznali sa sprovedenim aktivnostima na polju pružanja podrške prilikom konsultacija, edukacija, i savjetovanja u psihološkom, pravnom i ekonomskom smislu, ženama koje su žrtve nasilja.