Radna posjeta Centru za monitoring i istraživanje

Predstavnici NVU ,,Građanski aktivizam” su u sklopu aktivnosti na projektu ,,Crna Gora – bogatstvo različitosti” obavili službenu komunikaciju sa predstavnicima nevladinog udruženja ,,CEMI”.

Prilikom posjete su razmijenjeni stavovi po pitanju refleksije međunacionalnih tenzija na prava manjinskih naroda i opšti ambijent za odvijanje skladnog suživota svih građana Crne Gore.

Predstavnici našeg udruženja su predstavnike Centra za monitoring i istraživanje upoznali sa sprovedenim aktivnostima na polju zaštite prava manjinskih naroda i predstavili rezultate istraživanja ambijenta za razvoj multinacionalnog, multikulturalnog i multietničkog sklada.