Radna posjeta Albanskom nacionalnom savjetu

Predstavnici NVU ,,Građanski aktivizam” su u sklopu aktivnosti na projektu ,,Društvo svih naroda” podržanog od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, posjetili Albanski nacionalni savjet.

Zaključci nastali prilikom sprovedene edukacije i posjete imali su fokus na unapređenje statusa albanskog jezika, što zahtijeva stvaranje i jačanje struktura za njegovu zaštitu i izučavanje. Neophodno je obezbijediti adekvatne resurse i podršku za albanske institucije koje se bave jezikom i kulturom. Pored toga, važno je unaprijediti postojeće kurikulume i programe koji se odnose na albanski jezik u obrazovnom sistemu, kako bi se osiguralo njegovo pravo mjesto u cjelokupnom društvu.

Na osnovu rezultata projekta “Službeni položaj albanskog jezika u Crnoj Gori”, Albanski nacionalni savjet ističe važnost daljnjih napora i angažmana u unapređenju statusa i položaja albanskog jezika u Crnoj Gori. Sprovođenje preporučenih mjera, uključujući kampanje za povećanje svijesti i značaja jezika, te jačanje institucija za zaštitu i izučavanje albanskog jezika, doprinijeće njegovom očuvanju i afirmaciji u crnogorskom društvu. “Na osnovu detaljne analize, projektom se došlo do važnih preporuka koje će doprinijeti povećanju svijesti građana o stvarnom položaju albanskog jezika i njegovom značaju za kulturno i nacionalno bogatstvo Crne Gore”, kazali su iz Albanskog nacionalnog savjeta.

Ulaganje u edukaciju, zapošljavanje i afirmativnu akciju za manjinske narode, uz istovremeno jačanje svijesti o značaju albanskog jezika kao kulturnog blaga, predstavljaju ključne korake ka izgradnji inkluzivnog društva u Crnoj Gori koje cijeni i njeguje svoju jezičku i kulturnu raznolikost. Kroz zajednički angažman i podršku institucijama, možemo ostvariti napredak i unaprijediti status albanskog jezika, čime će se obogatiti i ojačati cjelokupna nacionalna zajednica.