Okrugli sto

U okviru projekta ,,Za život u zajednici bez diskriminacije”, održan je okrugli sto sa predstavnicima partnerske organizacije NVU ,,Rastimo zajedno” u Hotelu Perjanik, Danilovgrad.

Nakon prijave učesnika okruglog stola od strane organizatora, uvodnu riječ je imala moderatorka, gdje je akcenat stavljen na problem djece i mladih sa smetnjama u razvoju.

Učesnici okruglog stola su imali priliku da čuju sa kakvim poteškoćama se djeca i mladi sa smetnjama u razvoju susrijeću u svakodnevnim situacijama, aktivnostima, i kako i na koji način bi moglo da im se pomogne. Posebno je vazno navesti, da je psiholoskinja, koja je bila uključena u ovaj projekat, istakla da je tokom ovih mjeseci kroz aktivnosti koje je obavljala sa mladima sa smetnjama u razvoju, zaključila da je zastupljen veći problem kod roditelja, nego kod same djece. Kao obrazloženje, navela je da roditelji imaju prevelika očekivanja, za razliku od njihovih mogućnosti.

Kao jedan od primjera koje mozemo istaknuti, bio je taj da je roditelju važnije da dijete nauci da piše, i da se opismeni, nego da dijete nauči da se snalazi kroz svakodnevne situacije.

Zaključak radnog dijela okruglog stola navodi da je za upotpunjavanje i maksimizaciju psiholoških tretmana sa djecom neophodno uključiti i roditelje. Fizioterapeuti su bili na sličnom fonu, ističući prevelika, nekada i nerealna očekivanja i samim tim pritiske kako na njih same tako i na pacijente.

Na okruglom stolu je prezentovan i film o položaju osoba sa invaliditetom koji je dio projektnih aktivnosti Udruženja.