Održano Prvo zasijedanje Romskog parlamenta

Predstavnici NVU “Gradjanski aktivizam” prisustvovali su u Skupštini Crne Gore, u susret 8. aprilu – Međunarodnom danu Roma, prvom zasijedanju Romskog parlamenta.

 

“Nacionalni koordinator za praćenje sprovođenja Strategije socijalne inkluzije Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2021 – 2025, Sokolj Beganaj, istakao je da održavanje prvog Romskog parlamenta još jednom potvrdjuje veliku posvećenost Crne Gore romskoj i egipćanskoj populaciji, te upućuje na spremnost države da agendu o integraciji i unapređenju položaja Roma i Egipćana  u Crnoj Gori podigne  na najviši nivo kako bi se ova populacija postepeno uključila u društveni i politički život i time smanjio jaz između pripadnika ove nacionalne manjine i ostalog stanovništva.”

 

“Neka nam cilj bude da zajedno sarađujemo u integracijama romske i egipćanske populacije,da učestvujemo zajedno u borbi protiv svakog oblika diskriminacije, gdje će svi građani  imati istu važnost, gdje neće biti superiornijih i inferiornijih, gdje ćemo na putu ka Evropskoj uniji obezbjediti odgovarajuće pravne instrumente koji će garantovati svim osobama potpuno uživanje ljudskih prava, zaključio je Beganaj.”