OBUKA U SSŠ ,,IVAN USKOKOVIĆ

U okviru projekta ,, Edukacija o POPs hemikalijama i upravljanje na održiv, efikasan i ekološki prihvatljiv način ” koji se realizuje u saradnji sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja a čiji je nosilac NVU „Građanski aktivizam“, u amfiteatru škole realizovan je edukativni trening za članove Ekološko-planinarske sekcije na temu: „Dugotrajni organski zagađivači i upravljanje na održiv, efikasan i ekološki prihvatljiv način“.

 

Predavač Marko Ilić, spec. zaštite životne sredine, informisao je učenike da dugotrajne organske zagađujuće materije, odnosno POPs (na engleskom “persistent organic pollutants”) predstavljaju organska jedinjenja koja su toksična po ljude i ostali živi svijet, a takođe su i bioakumulativna u životnoj sredini.

Ova svojstva učinila su da POPs materije postanu jedna od glavnihtema u oblasti zaštite životne sredine, a edukacija o njima predstavlja jedan odstrateških ciljeva Crne Gore, u skladu sa Stokholmskom konvencijom čija smo potpisnica.

Treningu koji je održan 24.02.2022. godine  je prisustvovalo 50 srednjoškolaca.

Projekat se organizuje u saradnji sa partnerskom organizacijom Jadranski horizonti