Konferencija povodom globalne kampanje “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”, pod sloganom “Ujedinimo se protiv rodnog nasilja”

NVO Crnogorski ženski lobi je na pres konferenciji povodom globalne kampanje “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” istakao zabrinutost zbog sunovrata i degradacije ženskih ljudskih prava u Crnoj Gori.

Izvršna direktorica, Aida Petrović, naglasila je porast svih oblika nasilja nad ženama, nepoštovanje zakonodavnih normi prema nasilnicima, te povećanje femicida. Pozvala je na hitno uključivanje rodno osjetljivih politika socijalne zaštite i ekonomske podrške ženama kako bi se suprotstavile nasilju.

Takođe, istaknuta je važnost obrazovanja iz seksualnih i reproduktivnih prava.

Učesnice konferencije su apelovale na zajedničku borbu protiv nasilja i podršku žrtvama, posebno naglašavajući izazove s kojima se suočavaju žene s invaliditetom, Romkinje i Egipćanke.

Od iznesenih zaključaka izdvajaju se:

  1. Aida Petrović (Izvršna direktorica Crnogorskog ženskog lobija): “Ženska ljudska prava u Crnoj Gori doživljavaju sunovrat i degradaciju, s porastom nasilja i nepoštovanjem zakonodavnih normi prema nasilnicima.”
  2. Jelica Begović (Izvršna direktorica NVU Građanski aktivizam): “Rodna ravnopravnost nije samo žensko pitanje, već je ključ za izgradnju inkluzivnijeg društva za sve.”
  3. Marina Vujačić (Izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore): “Djevojčice i žene s invaliditetom su posebno izložene nasilju, uključujući fizičko, verbalno, i ekonomsko nasilje.”
  4. Samanta Bajrami (Volonterka Romskog savjeta): “Romkinje i Egipćanke su posebno ranjive u Crnoj Gori, suočavaju se s nasiljem, a siromaštvo dodatno komplikuje situaciju.”
  5. Jovana Dragaš (Predstavnica školskog kluba “Glas protiv nasilja”): “Vršnjačko nasilje među mladima predstavlja ozbiljan problem s dugotrajnim posledicama, uključujući emocionalne i zdravstvene probleme.”
  6. Vasilisa Danilović (predstavnica Crnogorskog ženskog lobija): “Govor mržnje i mizoginija prema ženama otkrivaju posledice neizgrađene kulture dijaloga, podržavanje klime nasilja, i tolerisanje rodne neravnopravnosti.”

Svaka od učesnica je ukazala na specifične izazove i probleme koje žene suočavaju u Crnoj Gori, ističući važnost hitnog djelovanja i promjena u društvu kako bi se suprotstavile nasilju i ostvarile rodne ravnopravnosti.

Vlasti su pozvane da hitno djeluju kako bi se spriječilo nasilje, a kampanja je dio projekta podržanog od TRAG fondacije.