Izložba “Pristupačnost javnog prostora za osobe sa invaliditetom kroz strip” autorke Milijane Ćirković

Glavni grad Podgorica, u partnerstvu sa Udruženjem paraplegičara Podgorice, obilježio je Međunarodni dan osoba s invaliditetom izložbom “Pristupačnost javnog prostora za osobe sa invaliditetom kroz strip” autorke Milijane Ćirković. Kroz svoj društveno angažovan strip, Ćirković otvara dijalog o pristupačnosti javnog prostora za osobe sa invaliditetom na zanimljiv način.

Šef Kancelarije za ljudska prava u službi gradonačelnice, Leon Gjokaj, naglasio je potrebu unapređenja društvene svijesti o pitanjima invaliditeta i pristupačnosti, te podržao inicijativu grada za dijalog o inkluziji i perspektivama osoba s invaliditetom.

Autorka Milijana Ćirković izrazila je podršku gradu u prikazivanju situacija osoba s invaliditetom na kreativan i slikovit način. Kroz svoje crteže, pozvala je na zajedničko djelovanje institucija i NVO sektora te individualno zalaganje svih građana za poboljšanje položaja i poštovanje prava osoba s invaliditetom.

Predsjednik Udruženja paraplegičara Podgorice, Dejan Bašanović, istakao je da, uprkos naporima institucija i organizacija, osobe sa invaliditetom i dalje susrijeću prepreke koje otežavaju inkluziju i ravnopravno učešće u društvu. Pohvalio je inovativni pristup glavnog grada prema pravima osoba s invaliditetom.

Anis Šljuka, savjetnik u službi gradonačelnice, koji je otvorio izložbu, istakao je da autorka jasno ukazuje na svakodnevne probleme osoba s invaliditetom i dodao da grad podržava ovakve inicijative te će uvijek podržavati događaje koji promovišu svijest o pravima i izazovima osoba sa invaliditetom.

Izložba stripa, posvećena pristupačnosti javnog prostora za osobe sa invaliditetom, otvorena je do 10. decembra u holu Skupštine Glavnog grada kao dio obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava.

NVU “Gradjanski aktivizam” će uvijek podržavati događaje koji promovišu svijest o pravima i izazovima osoba sa invaliditetom.