Izlet na Cetinju

U sklopu projektnih aktivnosti ,,Za život u zajednici bez diskriminacije” je za učesnike projekta upriličen izlet na Cetinju. Prilika je iskorišćena da se u neformalnoj i opuštenoj atmosferi izvrši rekapitulacija dosadašnjeg toka projekta i dodatno uvežu predstavnici nevladinog udruženja sa predstavnicima ciljne grupe.