ICT Senior awareness

Dokumentarno edukativni film koji imate priliku da pogledate je dio kampanje koja za cilj ima stimulisanje i podizanje nivoa informatičke pismenosti populacije lica starijih od 65 godina i dio je aktivnosti projekta ,,ICT Senior” nevladinog udruženja ,,Građanski aktivizam”, finansiranog od strane Ministarstva javne uprave na osnovu javnog poziva „ICT za sve – digitalizuj se“. Dostupna relevantna istraživanja sugerišu da nivo informatičke pismenosti i digitalnih vještina sistematski opadaju sa godinama starosti, a rastu sa nivoom obrazovanja, te da je problem najizraženiji u starosnoj dobi lica starijih od 65 godina i više.

Naše udruženje je prepoznalo problem i kroz projekat ,,ICT Senior” dalo doprinos donosiocima odluka u cilju širenja svijesti o neophodnosti sticanja i razvijanja digitalnih vještina među navedenom populacijom.