Edukativni film “Društvo svih naroda”

 

Edukativni film “Društvo svih naroda” je dio aktivnosti na istoimenom projektu podržanom od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.

Edukativni film ima za cilj ukazivanje na zakonske mehanizme zaštite ljudskih i građanskih prava manjinskih naroda.

Gost u filmu je bio i gospodin Mensur Šaljaj, koji je ukazao na važnost položaj manjinskih naroda u CG danas, i kako do veće prepoznatljivosti rada savjeta nacionalnih manjina.