Radna posjeta Novoj srpskoj demokratiji i Demokratskoj narodnoj partiji Crne Gore

Današnja radna posjeta Demokratskoj narodnoj partiji Crne Gore i Novoj srpskoj demokratiji označila je značajan korak ka ostvarivanju jednakosti polova u političkom životu Crne Gore. U prisustvu istaknutih članica ovih političkih partija, istaknute su ključne tačke koje ukazuju na postignute uspjehe, ali i buduće ciljeve kako bi se obezbijedila puna participacija žena u političkom procesu.

Pripadnice politučkih partija istakle su da ih raduje činjenica da se napredak u inkluzivnosti i ravnopravnom učešću žena u politici jasno manifestuje. Žene su preuzele mnoge važne funkcije, dokazavši svoju kompetentnost i predanost javnom interesu. U izboru kandidata za političke funkcije, naglasak se stavlja na kvalitet, stručnost i sposobnosti, nezavisno od pola. Ovo garantuje da se političke pozicije popunjavaju najboljim mogućim kandidatima, čime se osigurava efikasno upravljanje.

Iako napredak postoji, još uvek se suočavamo sa predrasudama prema ženama u politici. Važno je da se kontinuirano radi na promociji rodne ravnopravnosti i da se odbaci svaki oblik diskriminacije. Obezbjeđivanje podrške žena jednih drugima je od ključnog značaja. Kroz mentorstvo, međusobno osnaživanje i solidarnost, žene mogu zajedno doprinijeti boljoj političkoj klimi. Takodje istakle su da je nulta tolerancija na nasilje imperativ. Politika mora biti bezbjedno okruženje za sve, bez obzira na pol. Zajedničkim naporima, osiguraćemo da nasilju nema mjesta u političkom diskursu.

Edukacija je ključni alat za promjenu paradigmi. Investiranje u obuku i informisanje o važnosti rodne ravnopravnosti će osnažiti sve političke aktere. Politika se neprestano razvija i prilagođava društvenim promjenama. Kroz kontinuirane reforme i inovacije, omogućavamo da politički prostor odražava inkluzivnu stvarnost.

  • Andjela Vuković, VD sekretarka skupštine opštine Kolašin, istakla je: “Ponosna sam na ono što smo postigle do sada, ali ima još mnogo posla pred nama. Moramo raditi zajedno kako bismo osigurale da se svaka žena osjeća ravnopravnom u političkom svijetu.”
  • Ana Rašković, aktivistkinja Nove srpske demokratije, istakla je: “Inspiracija dolazi iz svakodnevnih borbi koje žene vode. Naša upornost će nas dovesti do trenutka kada će rodna ravnopravnost biti neupitna stvarnost.”
  • Jelena Živković, odbornica Nove srpske demokratije, naglasila je: “Naša uloga je da predstavljamo glas svih građana. Zalažemo se za transparentnost i jednakost kako bismo izgradile poverenje u politički sistem.”
  • Nadja Bulatović, diplomirana socijalna radnica, i aktivistkinja Demokratske narodne partije Crne Gore poručila je: “Rad sa ženama pokazuje da je važno osigurati da se glas žena čuje na svim nivoima vlasti.”
  • Dragana Šćepanović, sekretarica Nove srpske demokratije, izjavila je: “Administrativna podrška je srž svakog uspješnog političkog tijela. Radimo sa strašću kako bismo olakšali rad naših koleginica.”

Ulaganje u jednakost polova je ključno za izgradnju održive, pravedne političke sredine. Posvećenost uključuje borbu protiv predrasuda, pružanje podrške i osnaživanje žena, suzbijanje nasilja i kontinuiranu edukaciju. Nastavljamo raditi zajedno kako bismo postigli društvo u kojem svaka žena ima pravo i mogućnost da doprinese političkom životu zemlje.

Ova radna posjeta nas inspiriše da nastavimo, zajednički, dalje ka tom cilju.

Izražavamo iskrenu zahvalnost Demokratskoj narodnoj partiji Crne Gore i Novoj srpskoj demokratiji na srdačnom prijemu tokom ove radne posjete. Njihova posvećenost rodnoj ravnopravnosti i inkluzivnosti jasno je vidljiva kroz sve aspekte njihovog djelovanja. Ova posjeta nas je inspirisala da nastavimo raditi zajedno i pružiti podršku kako bismo osigurali da se ostvare svi ciljevi koje smo danas diskutovali. Vjerujemo da je ovo samo početak plodne saradnje koja će doprineti boljoj budućnosti Crne Gore i radujemo se prilici da zajedno gradimo bolje sjutra.