PRATITE NAS:

2019

Home 2019

Imate pitanja?

Slobodno nas kontaktirajte. Javit ćemo vam se za što je prije moguće.

nvugradjanskiaktivizam@gmail.com

Za relativno kratak vremenski interval je zahvaljujući donatorskoj liniji realizovano šest projekata iz oblasti manjinskih i ljduskih prava, poljoprivrede, kulture, rodne ravnopravnosti, drvoprerade i institucionalnog obrazovanja. Sprovedene aktivnosti su pretežno bile istraživačkog karaktera, shodno senzibilitetu i iskustvima članova Udruženja .

PROJEKAT „ASISTENCIJA I PRUANJE POMOĆI NAJUGROŽENIJIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA, PRIORITETNO OSOBA SA INVALDIDTETOM (STARRIM LICIMA, POROICAMA U TEŠKIM MATERIJALNIM USLOVIMA, PORODICAMA RAI POPULACIJE)“

• Opšti cilj projekta je ukazivanje na nezadovoljavajuće stanje kada je u pitanju položaj najugroženijih kategorija stanovništva, sa posebnim akcentom na potrebe osoba sa invaliditetom i njihove otežane inkluzije u redovne društvene tokove;

• Specifičan cilj projekta se odnosi na širenje svijesti kod donosioca odluka nadležnih za položaj ugroženih kategorija, poboljšanje položaja najugroženijih kategorija na tržištu rada, edukacija u cilju sticanja određenih kompetencija za povećanje konkurentnosti kategorije najugroženijih lica;

• Aktivnosti su realizovane u saradnji sa dvije nevladine organizacije: NVU Rastimo zajedno, NVO Jadranski horizonti;

• Održan seminar i stručna radionica na temu “Poboljšanje položaja najugroženijih kategorija na tržištu rada” u prostorijama centra partnerske organizacije u Danilovgradu;

• Održano više edukativnih radionica koje su za cilj imale “povećanje konkurentnosti kategorije najugroženijih lica” (rad na računaru, učenje engleskog jezika…) u kojima su učestvovala lica iz kategorije najugroženijih lica (osobe sa invaliditetom, stara lica, pripadnici RAI populacije)

PROJEKAT „POLOVI I MOĆ“

• Opšti cilj projekta je ukazivanje na nezadovoljavajuće stanje kada je u pitanju broj žena na upravljačkim pozicijama u privredi i na genezu problema;
• Specifičan cilj se odnosi na širenje svijesti kod donosioca odluka na institucionalnom i menadžerskom nivou;
• Aktivnosti su realizovane u saradnji sa dvije nevladine organizacije: NVU „Rastimo zajedno“, NVO „Jadranski horizonti“;
• Sprovedeno istraživanje o učešću žena u donošenju odluka u privredi;
• Sprovedeno istraživanje korporativne prakse po pitanju rodne ravnopravnosti;
• Sprovedeno istraživanje o zastupljenosti žena na ključnim pozicijama u privredi;
• U cilju podizanja svijesti o uspjehu menadžerki i njihovi rezultati, održana konferencija sa predstavnicima privrede na temu zastupljenosti žena u upravljačkim pozicijama u privredi.

PROJEKAT „KAKO DO VEĆEG NIVOA FINALIZACIJE U DRVNOJ INDUSTRIJI“

• Opšti cilj projekta je upoznavanje sa problemom slabe finalizacije u drvnoj industriji;
• Specifičan cilj je definisanje načina za poboljšanje konkurentnosti preduzeća u oblasti drvoprerade i proizvodnje namještaja, promovisanje udruživanja na tržištu, upoznavanje sa mogućnostima izvoza;
• Aktivnosti su realizovane u saradnji sa dvije nevladine organizacije: NVU „Rastimo zajedno“, NVO „Jadranski horizonti“;
• Organizovan okrugli sto sa predstavnicima menadžmenta preduzeća iz oblasti drvoprerade i proizvodnje namještaja;
• Organizovana radionica o značaju udruživanja na tržištu u cilju postizanja većeg nivoa konkurentnosti, razmjena pozitivnih i negativnih iskustava iz svakodnevne prakse.

PROJEKAT „PREFERENCIJE DOMAĆEG TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA“

• Opšti cilj je istraživanje povjerenja domaćeg tržišta u domaće poljoprivredne proizvođače i proizvode iz uvoza;
• Specifičan ciljevi su:
• upoznavanje domaćih poljoprivrednika sa preferencijama domaćeg tržišta,
• Definisan optimalni/poželjni model plasmana proizvoda domaćih poljoprivrednih proizvođača,
• Definisana mjera u cilju traženja plasmana u direktnom radu sa ciljnom grupom;
• Aktivnosti su realizovane u saradnji sa dvije nevladine organizacije: NVU „Rastimo zajedno“, NVO „Jadranski horizonti“;
• Sprovedeno istraživanje tržišta;
• Odabrana relevantna ciljna grupa (6 poljoprivrednih proizvođača: po 2 iz južne, centralne i svejerne regije);
• Obavljeno individualno savjetovanje stručnog saradnika sa predstavnicima ciljnom grupom oko kanala za plasman.

PROJEKAT „PREFERENCIJE DOMAĆEG TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA“

• Opšti cilj projekta je upoznavanje sa ostacima tvrđava kako lokalnih tako i stranih vladara koji su obilježili istoriju Crne Gore kroz umjetnički izraz;
• Specifični ciljevi su:
• Podsticanje stvaralaštva iz domena video produkcije i kadrova,
• Promovisanje i popularizacija objekata od kulturno-istorijskog značaja i ukazivanje na njihovu vrijednost i potencijal,
• Okupljanje domaćih umjetnika koji se bave fotografijom i filmom;
• Aktivnosti su realizovane u saradnji sa dvije nevladine organizacije: NVU „Rastimo zajedno“, NVO „Jadranski horizonti“;
• Uspostavljena saradnja sa 4 umjetnika koji se bave fotografijom i filmom;
• Prikupljen adekvatan video i foto materijal sa kvalitetnim kadrovima;
• Napravljen kratki film (do 5 minuta) o crnogorskim tvrđavama.

PROJEKAT „ZASTUPLJENOST I DOSTUPNOST CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA SA AKCENTOM NA OSI POPULACIJU“

• Opšti cilj projekta je istraživanje praktikovanja koncepta cjeloživotnog obrazovanja sa akcentom na OSI populaciju
• Specifični ciljevi su:
• Istraživanje svijesti o važnosti koncepta cjeloživotnog obrazovanja među populacijom do 30 godina,
• Istraživanje svijesti o važnosti koncepta cjeloživotnog obrazovanja među OSI populacijom,
• Istraživanje modaliteta praktikovanja koncepta,
• Istraživanje percepcije koncepta cjeloživotnog obrazovanja i njegove refleksije na kasniji kvalitet života,
• Definisanje modela za afirmaciju koncepta cjeloživotnog obrazovanja među OSI populacijom;
• Aktivnosti su realizovane u saradnji sa partnerskom nevladinom organizacijom NVU „Rastimo zajedno“ čija je oblast djelovanja zaštita lica sa invaliditetom i ljudskih prava;
• Sprovedeno istraživanje u formi ankete na definisanom uzorku od 400 ispitanih građanki i građana;
• Prezentovani rezultati istraživanja predstavnicima civilnog sektora iz oblasti zaštite lica sa invaliditetom i ljudskih prava.