Edukativni film “Reintegrišimo se”

Edukativni film “Reintegrišimo se” je dio aktivnosti na istoimenom projektu podržanom od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.

Edukativni film ima za cilj pružanje doprinosa većem stepenu uspješne socijalne inkluzije.

Kroz projektne aktivnosti fokus je stavljen na edukaciju romske i egipćanske djece uzrasta od 7 do 15 godina, kojima je data potpora za opismenjavanje kroz dopunski rad u osnovnim školama, edukaciju o značaju nastavka školovanja i napuštanja obrazaca ponašanja koji se tiču prosijačenja, maloljetničkih brakova i porodičnog nasilja.

Gost u filmu je bio i gospodin Sokolj Beganaj, koji je ukazao na važnost školovanja i zapošljavanja za uspješan proces socijalne inkluzije RE populacije, kao i kakav vid doprinosa civilnog sektora najviše utiče na ostvarivanje iste.